• Türkçe
 • English

Makina Sıva Alçısı

Makina Sıva Alçısı

Makina Sıva Alçısı


Betpn, gazbeton, tuğla vb. yüzeylerde makina ile uygulanan ilk kat sıva alçısıdır. 
 • İç mekanlarda kullanılır.
 • Tek katta pürüzsüz yüzey oluşturur.
 • Saten uygulaması gerektirmez.
 • Uygulamayı kolaylaştırır.
 • Ekonomiktir.
 • Yüksek mukavemet sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ

 • Uygun karışım makine ile ayarlanır (10 kg alçı / 6 l su).
 • Sıva kalınlığı en az 0,8 cm olacak şekilde uygulama yapılır. Bu kalınlığa uygun olarak, kullanılacak mastar boyunu geçmeyecek şekilde anolar yerleştirilir. Sıva makinesi ile anolar arasına harç püskürtülür.
 • Alüminyum mastar ile yüzey düzeltilir.Harcın fazlası yüzeyden alınır. Harç prizini almaya başlamadan yüzey mala ile perdahlanır.
 • Yaklaşık 1 saat sonra yüzeye su serpilir. Trifil ile parlatılır. Mala ile perdahlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Uygulama yüzeyi toz,yağ vb. maddelerden temizlenmelidir.
 • Uygulamada kullanılacak her türlü ekipman temiz olmalıdır.
 • Farklı malzemelerin birleşme hatlarında , çok büyük çatlak ve boşluklarda sıva filesi uygulanmalıdır. Boşluklar uygulama öncesinde doldurulmalıdır.
 • Minimum uygulama kalınlığı 0,8 cm olmalıdır.
 • Maksimum uygulama kalınlığı 3 cm olmalıdır.  Daha kalın uygulama yapılacaksa 2 kat uygulama yapılmalıdır.
 • Tünel kalıp gibi çok düzgün yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
 • Makine sıva alçısı kullanıma hazır haldedir, içerisine başka maddeler karıştırılmamalıdır.
 • Düzgün yüzey elde edilebilmesi için trifil zamanının geçmemesi gerekir. Parmakla bastırıldığında alt tabaka sert, üst tabaka yumuşak olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK TANIM BİNA İÇİN HAFİF SIVA ALÇISI (PÜSKÜRTME)
KULLANIM YERİ BETON, GAZBETON, TUĞLA VB. YÜZEYLERE MAKİNE İLE UYGULANAN İLK KAT SIVA ALÇISIDIR.
İLGİLİ DİREKTİF YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (89/106/EEC)
İLGİLİ STANDART TS EN 13279-1
TİP B4 (PÜSKÜRTME)
FİZİKSEL FORM BEYAZ TOZ
İÇERİK CaSO4+1/2H2O (HEMİHİDRAT GİPS) ,Perlit, Kalsit, geciktirici, su tutucu, hava sürükleyici vb.
KURU YOĞUNLUK (ort) 800 gr/lt
ALÇI / SU ORANI 100 GR / 60 GR SU
SU EMİCİLİĞİ %20-25
KULLANIM SÜRESİ min. 60 dk
PH 13-14
YÜZEY SERTLİĞİ 45 SHORE D
BİRİM TÜKETİM 1 cm kalınlığında sürüldüğünde 1 m²’de 9-9,5 kg
EĞILME MUKAVEMETİ min. 1 N/mm²
BASINÇ MUKAVEMETİ min. 2 N/mm²
ADERANS MUKAVEMETİ min 0,1 N/mm²
YANGINA TEPKİ A1 (Yangına katkısı olmayan mamul)
DOĞRUDAN HAVA İLE YAYILAN SESİ YALITIM NPD (Performans belirlenmedi)
ISIL DİRENÇ NPD (Performans belirlenmedi) (ısıl iletkenlik katsayısı max 0,35 W/mK)
RAF ÖMRÜ 1 YIL Uygulamanın yapıldığı ortam ve yüzey ısısı en az 5°C olmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI

Torbalar hava akımı olmayan kuru ortamda , paletli, üst üste max 20 torba olacak şekilde istiflenmelidir.
SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Uygulamalar sırasında sağlığınız ve güvenliğiniz için baret, gözlük, eldiven ve maske kullanınız.

Tozun göze kaçması halinde, gözleri bol su ile yıkayınız.

Yanlışlıkla alçının yutulması halinde ağzınızı çalkalayınız.