Alçı Hakkında Bilgi ve Tarihçesi

ALÇI

 
Alçının hammaddesi, doğada alçıtaşı olarak bilinen tek mineralli tortul taş olan jipstir. Alçı, kimyasal bileşimi CaSo4+2H2O olan jipsin, yaklaşık yarım molekül kristal suyu kalacak şekilde, kızdırılarak suyunun uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen ve su ile karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği kazanan bir yapı malzemesidir.
 
TARİHÇESİ
 
Alçı ile yapı arasındaki ilişki M.Ö. çağlardan günümüze kadar gelmiştir. İnsan alçı ile bir kültür yaratmış, bunu da yaşadığı her mekana uygulamış, yapı elemanları üretiminden sanat eserlerindeki dekoratif süslemelere kadar alçı ve alçı bazlı yapı elemanları pek çok alanda uygulama olanağı bulmuştur. 
• M.Ö. 9000 Çatalhöyük’te ilk kez kireçle karıştırılarak kullanıldı. 
• M.Ö. 7000 Sümer ve Asur dönemlerinde kent içi yapılarda ve yollarda, 
• M.Ö. 2800 Mısır’da firavun mezarlarında harç yapımında, Gizza Piramiti’nde üzeri renklendirilmiş iç duvar sıvası olarak, 
• M.Ö. 350-40 Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında duvar ve ahşap tavan sıvasında, 
• M.S. 1200 Fransa’da ulusal malzeme olarak ilan edildi, 
• 18. yüzyıldan sonra dekoratif süsleme amaçlı olarak,
• 19. yüzyılda alçı duvar levhası yapımında kullanmaya başlandı. 
 
ALÇI UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

1. Uygulama yüzeyindeki yapışmayı engelleyen maddeler (toz, yağ, vb.) temizlenmelidir. 
2. Alçı harcının hazırlanacağı kapların temiz olmasına dikkat edin. 
3. Homojen bir karışım elde etmek için düşük devirli bir mekanik bir karıştırıcı kullanın. 
4. Harç hazırlandıktan sonra harca su veya alçı eklemeyin. 
5. Uygulama ortam sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır. 
6. Uygulama yapılan yüzeyler hava akımına maruz kalmamalıdır. 
7. Katalogda belirtilen özellikler şantiye koşullarına göre değişim gösterebilir. 
8. Paketlenmiş toz alçı torbaları kapalı alanda ve paletler üzerinde depolanmalıdır. Alçı torbaları direk zemin ve duvar ile temas etmemelidir. 
 
ALÇININ DİĞER YAPI MALZEMELERİNE GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ

• Alçı döküm işlemi ve prizini yapıp kurduktan sonra boyutlarında bir değişiklik göstermez. Böylelikle beton gibi rötre çatlakları ve ahşap gibi bünyesine rutubet alıp verdiği halde boyut ve şekil değişikliğine uğramaz, 
• Alçının ve alçı elemanının elde edilişi, uygulaması, bakımı, kolay ve ucuzdur, 
• Alçı yapıya tam bitmiş olarak girer, ilave işçilik ve masraf gerektirmez, 
• Alçı, hazır yapı elemanı üretimine elverişli bir malzemedir. Duvar ve tavan kaplamalarının önceden hazırlanmasına olanak sağlar. Deprem, yangın ve sel baskını gibi afet durumlarında konut ihtiyacının arttığı ve karşılanmasının kısa sürede gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda kullanılmak üzere alçı bazlı yapı elemanları hazırlanabilir. Uygulamada işleme ve onarım kolaylığı sağlar,
• Alçının ısıl iletkenlik değeri düşüktür. Bu nedenle alçıdan üretilen yapı elemanları ısıtmada enerji tasarrufu sağlar, 
• Tasarımda öngörülen konfor ve estetik koşullarını sağlar, 
• Çevre kirliliği yaratmaz, 
• Alçı kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, tasarımda ve yapımda esneklik sağlar. Dolayısıyla zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcının değiştirme istek ve gereksinimleri kolaylıkla karşılanabilir. Kalıp ve detaylarda kolaylık sağlar, 
• Alçı boşluklu bir malzeme olduğundan dolayı yapının yükünü arttırmaz. Alçı malzemesinin birim hacim ağırlığı, kullanım yerine göre ayarlanabilir, istenirse azaltılabilir. Hafif malzemeler yapı yükünün az olmasını sağlar. Bu durumda, zemine aktarılan yük de az olur. Bu özellik de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlar. 
• Alçı malzemeleri üretim yerinden şantiyeye kolaylıkla taşınabilir, uygulanabilir. İşçilik masrafı ve maliyeti azdır,
• Alçı inorganik bir malzeme olduğu için yanmaz, 
• Bakteri, küf ve mantar üretmez,
• Alçı ortamdan aldığı nemi, nem oranı düşünce tekrar geri verir, ortam nemini belirli bir düzeyde tutar, iyi bir nem düzenleyicidir,
• Alçı sıvalar, çok küçük boşluklar içerdiğinden dolayı üzerine gelen ses dalgalarını azaltarak yansıtır. Akustiğin önem kazandığı hacimlerde, hacimler arası ses geçişini iyi kontrol eder,


Toplumumuz, müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer oluşturan bir şirket olmak.

 Alçıbay ©2013