MAKİNA SIVA ALÇISI

 

 
Beton. Gazbeton, Tuğla vb. Yüzeylerde Makina İle Uygulanan İlk Kat Sıva Alçısıdır.
 
• İç Mekanlarda Kullanılır.
• Tek Katta Pürüzsüz Yüzey Oluşturur.
• Saten Uygulaması gerektirmez.
• Uygulamayı Kolaylaştırır.
• Ekonomiktir.
• Yüksek Mukavemet Sağlar.
 
 
 
 
KULLANIM ŞEKLİ
 
• Uygun karışım makine ile ayarlanır. (10 kg alçı/6 lt su)
•  Sıva kalınlığı en az  0,8 cm olacak şekilde uygulama yapılır. Bu kalınlığa uygun olarak,  kullanılacak mastar boyunu geçmeyecek şekilde anolar yerleştirilir. Sıva makinesi ile anolar arasına harç püskürtülür.   
• Alüminyum mastar ile yüzey düzeltilir.Harcın fazlası yüzeyden alınır. Harç prizini almaya başlamadan yüzey mala ile perdahlanır.
• Yaklaşık 1 saat sonra yüzeye su serpilir. Trifil ile parlatılır. Mala ile perdahlanır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
• Uygulama yüzeyi toz,yağ vb. maddelerden temizlenmelidir.
• Uygulama öncesi tuğla, beton, gaz beton yüzeyler su ile ıslatılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak her türlü ekipman temiz olmalıdır.
• Farklı malzemelerin birleşme hatlarında , çok büyük yarık ve boşluklarda sıva filesi uygulanmalıdır. 
   Boşluklar uygulama öncesinde doldurulmalıdır.
• Minimum uygulama kalınlığı 0,8 cm dir.
• Maksimum uygulama kalınlığı 3 cm dir. Daha kalın uygulama yapılacaksa 2 kat uygulama yapılmalıdır. 
• Tünel kalıp gibi çok düzgün yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
• Makine sıva alçısı kullanıma hazır haldedir, içerisine başka maddeler karıştırılmamalıdır.
• Düzgün yüzey elde edilebilmesi için trifil zamanının geçmemesi gerekir. Parmakla bastırıldığında alt 
  tabaka sert, üst tabaka yumuşak olmalıdır.
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER
 
 
TEKNİK TANIM: BİNA İÇİN HAFİF SIVA ALÇISI (PÜSKÜRTME)
 
KULLANIM YERİ: BETON, GAZBETON, TUĞLA VB. YÜZEYLERE MAKİNE İLE UYGULANAN İLK  KAT SIVA ALÇISIDIR.
 
İLGİLİ DİREKTİF: YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (89/106/EEC)
 
İLGİLİ STANDART: TS EN 13279-1
 
TİP: B4 (PÜSKÜRTME)
 
FİZİKSEL FORM: BEYAZ TOZ
 
İÇERİK CaSO4+1/2H2O (HEMİHİDRAT GİPS) ,Perlit, Kalsit, geciktirici, su tutucu, hava sürükleyici vb.
 
KURU YOĞUNLUK (ort): 800 gr/lt
 
ALÇI / SU ORANI: 100 GR / 60 GR SU
 
SU EMİCİLİĞİ: %20-25
 
KULLANIM SÜRESİ: min. 60 dk
 
Ph: 13-14
 
YÜZEY SERTLİĞİ: 45 SHORE D
 
BİRİM TÜKETİM: 1 cm kalınlığında sürüldüğünde 1 m²’de 9-9,5 kg
 
EĞILME MUKAVEMETİ: min. 1 N/mm²  
 
BASINÇ MUKAVEMETİ: min. 2 N/mm²  
 
ADERANS MUKAVEMETİ: min 0,1 N/mm²  
 
YANGINA TEPKİ: A1  (Yangına katkısı olmayan mamul)
 
DOĞRUDAN HAVA İLE YAYILAN SESİ YALITIM: NPD (Performans belirlenmedi)
 
ISIL DİRENÇ: NPD (Performans belirlenmedi) (ısıl iletkenlik katsayısı max 0,35 W/mK)
 
RAF ÖMRÜ: 1 YIL
 
Uygulamanın yapıldığı ortam ve yüzey ısısı en az 5°C olmalıdır.
 
SAKLAMA KOŞULLARI
 
Torbalar hava akımı olmayan kuru ortamda , paletli, üst üste max 20 torba olacak şekilde istiflenmelidir.  
 
SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ
 
• Uygulamalar sırasında sağlığınız ve güvenliğiniz için baret, gözlük, eldiven ve maske kullanınız.
• Tozun göze kaçması halinde, gözleri bol su ile yıkayınız.
•Yanlışlıkla alçının yutulması halinde ağzınızı çalkalayınız.
 
 
 
 
 
 
 


Toplumumuz, müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer oluşturan bir şirket olmak.

 Alçıbay ©2013